PROPOZICE - Infobulletin

Logo Interkist s.r.o.
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Základní pravidla pro využití služby Informačního bulletinu
Prezentovat svůj zájem zpravidla může jakýkoliv subjekt.
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
Cenového zvýhodnění mohou využít subjekty:
a) které jsou v databázi příjemců Informačního bulletinu od rozeslání nultého čísla a nepožádali o své vyřazení z této databáze
b) které se na základě svého rozhodnutí zaregistrovaly do databáze příjemců v termínu do 31.12.2017
Na základě požadavku bude zájemci zaslána předfaktura a po připsání částky na účet poskytovatele služby bude vyhotoven požadovaný prezentační blok, který bude zájemci zaslán ke schválení.
Pro tvorbu bulletinu nelze použít materiál zhotovený zájemcem (například formáty *.exe, *.rar, *.gif, ...). Za základní povinnost považujeme garanci rozesílání čistého materiálu z hlediska výskytu virů nebo spyware, proto celý katolog musí být vytvořen výhradně distributorem. Zájemce však může k prezentaci zaslat své obrázky, fotografie a samozřejmě texty.
V rámci Informačního bulletinu nelze prezentovat materiály se sexuální tématikou, materiály týkající se alkoholu, cigaret a podobně, neboť není v našich možnostech vyloučit adresáty s nedostatečným věkem.
6 -
Distributor si vyhrazuje právo vyřadit zájemce o distribuci bez uvedení důvodu.
7 -
Informační bulletin musí být rozeslán i v případě, že se v daném měsíci přihlásí pouze jediný zájemce o prezentaci.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky